W najbliższy poniedziałek (16 stycznia br.)
w sprawach skarg i wniosków
mieszkańców będzie przyjmował

zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski 
w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.  I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty.

Burmistrz o placu Wolności