Uprzejmiej informujemy że w sprawie skarg i wniosków Burmistrz Nowogardu Robert Czapla przyjmuje interesantów w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2016r od 9:00 do 10:00 a zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 15:45.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowych opłat.